Priser og betingelser

Priser og betingelser

Priser pr. uke:

Spør om pris!

Send en mail om du lurer på når huset er ledig! Link til mail under:

spør meg også gjerne om flere hus / leiligheter til leie - kanskje har jeg noe annet til dere...

Feriehus i Plakias - sørvestlige Kreta - Hellas